2015 YILI İLK DEFA ve YENİDEN MÜDÜR OLARAK GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ